Cookie preferences
SettingsI agree

BTB - Topcorridors

21 November 2019

Hierbij brengen wij een video onder uw aandacht in verband met het onderwerp 'TOP CORRIDORS'

De Top corridor video, is vandaag getoond aan de Minister en Corridor Bestuurders.

In de video ziet u 3 handelingsperspectieven voor de Goederen Corridor; ook te zien op www.topcorridors.com waar eveneens het rapport strategisch handelingsperspectief te zien is. Als u in onderstaand geen beeld ziet, kun u klikken op de link om via Youtube de video te zien: https://youtu.be/SIPab_Anj8E

Uitgebreide informatie leest op op de site: https://www.topcorridors.com/default.aspx

Uitgebreide informatie leest op op de site: https://www.topcorridors.com/default.aspx

Onderstaand een deel van de daar aanwezige toelichting:

QUOTE - De meerwaarde van goederenstromen en logistiek is voor de economische toegevoegde waarde van Nederland van groot belang (zie ook MIRT-onderzoek). Daarbij is de bestaande infrastructuur cruciaal om de logistiek in goede banen te leiden. Deze functie zal de infrastructuur ook in de toekomst moeten blijven vervullen. De juiste locatie van de bedrijven op de corridor en compact ruimtegebruik, nu en in de toekomst, spelen hierbij een rol. Er is een concreet samenhangend maatregelenpakket samengesteld om te komen tot topcorridors in het Programma Goederenvervoercorridors, waarbij Rijk en regio nauw samenwerken met het bedrijfsleven. Centraal in het Programma Goederenvervoercorridors staan de duurzame economische ambities van de overheden en bedrijven waarbij de infrastructuur ondersteunend is om deze ambities mogelijk te maken. De focus ligt hierbij op:

  • het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid;
  • het bevorderen van economische groei;
  • focus op gebruikers;
  • het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid;
  • het op peil houden van beheer en onderhoud.

De oplossingsrichtingen worden hierbij gezien in digitalisering en data delen, innovatie, zowel technologisch, sociaal als institutioneel, optimalisatie van logistieke knooppunten en verduurzamen van alle modaliteiten. De ambitie voor de Goederenvervoercorridors is om in 2030 Topcorridors te zijn. Het programma houdt zich voortdurend bezig met de vraag of de visie en doelen nog voorop staan en bereikt worden. Dit houdt in dat het programma adaptief en wendbaar is en zich niet alleen richt op korte termijn projecten maar (ook) op lange(re) termijn opgaven, innovatie en het smeden van (institutionele) samenwerking. - UNQUOTE


Back